Tra cứu điểm, kết quả học tập các cấp 1, 2, 3 trên toàn quốc

MENU Tra cứu điểm Vnedu Tra Cứu Điểm chuẩn Đại học Tra cứu Điểm thi THPT Quốc gia

Điều khoản sử dụng

Điều Khoản Sử Dụng – tracuudiem.me

Chào mừng bạn đến với trang web tracuudiem.me  Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng ngưng sử dụng trang web.

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Tất cả các nội dung, hình ảnh, biểu tượng, logo, và tất cả các tài liệu khác trên trang web này là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử Dụng Dịch Vụ: Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ trang web chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ mọi quy định và điều kiện được đề cập trong các quy định và chính sách khác của trang web.

3. Tra Cứu Điểm: Trang web cung cấp dịch vụ tra cứu điểm một cách đơn giản và thuận tiện. Dữ liệu được chúng tôi lấy từ bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được hiển thị.

4. Thông Tin Công Cộng: Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp thông qua các hộp thoại tìm kiếm là công khai và có thể được hiển thị cho người dùng khác. Hãy tránh chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm.

5. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật được mô tả trên trang web.

6. Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web sau các thay đổi này đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản mới.

7. Chấm Dứt Sử Dụng: Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào đối với điều khoản sử dụng này.

8. Liên Hệ: Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Cảm ơn bạn đã sử dụng tracuudiem.me!