Tra cứu điểm, kết quả học tập các cấp 1, 2, 3 trên toàn quốc

MENU Tra cứu điểm Vnedu Tra Cứu Điểm chuẩn Đại học Tra cứu Điểm thi THPT Quốc gia

Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật Thông tin – tracuudiem.me

Chào mừng bạn đến với trang chính sách bảo mật thông tin của tracuudiem.me. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hãy đọc kỹ chính sách bảo mật này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo quản, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Loại Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân cung cấp tự nguyện bởi người sử dụng, như tên, và số điện thoại để cung cấp dịch vụ tra cứu điểm.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin: Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ tra cứu điểm và để liên lạc với người sử dụng khi cần thiết. Chúng tôi không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào.

3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua biện pháp an ninh vật lý và kỹ thuật số. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ an toàn và chỉ được sử dụng theo mục đích đã nêu.

4. Quản Lý Cookies: Chúng tôi không sử dụng cookies hoặc công nghệ tương tự để thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng.

5. Liên Kết Đến Trang Web Khác: Trang web có thể chứa liên kết đến trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web đó.

6. Thay Đổi Trong Chính Sách: Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Người sử dụng được khuyến khích xem lại định kỳ để cập nhật thông tin mới nhất.

7. Liên Hệ: Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Chính sách Bảo mật Thông tin này có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web được coi là sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi trong chính sách này.