Tra cứu điểm, kết quả học tập các cấp 1, 2, 3 trên toàn quốc

MENU Tra cứu điểm Vnedu Tra Cứu Điểm chuẩn Đại học Tin tức

Điểm 1 môn dưới 5 có được lên lớp không? Quy định xét lên lớp THCS, THPT

1 môn dưới 5 điểm có lên lớp không? Điểm trung bình môn dưới 5 có phải thi lại không? Đây là thắc mắc của nhiều các bậc phụ huynh và học sinh, đặc biệt nếu thi giữa kỳ dưới trung bình có sao không? Những lo lắng này sẽ được giải đáp ở bài viết dưới đây, bạn đọc hãy cùng tham khảo.

1. Điểm 1 môn dưới 5 có lên lớp không?

Điều kiện để được lên lớp: 

a) Học sinh có hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên;

b) Không nghỉ quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

Ở bậc THCS và THPT có quy định riêng về điều kiện ở lại lớp để từ đó học sinh cần tìm hiểu rõ để nỗ lực nhiều hơn trong học tập. Bộ Giáo dục & Đào tạo có quy định tại điều 15 thông tư 58/2011/TT-BGDĐT được quy định như sau:

Các trường hợp học sinh không được lên lớp bao gồm:

 • Học sinh nghỉ quá 45 buổi trong một năm học dù là có phép hay không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại.
 • Học sinh có xếp học lực loại kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu.
 • Trường hợp học sinh có điểm trung bình cả năm dưới 5,0 hoặc các môn học đánh giá dựa trên nhận xét và rơi vào xếp loại chưa đạt. Học sinh tham gia kỳ rèn luyện hè, học và thi lại đối với những môn quy định. Trong trường hợp kết thúc rèn luyện hè, học sinh vẫn có điểm số mỗi môn dưới 5,0 điểm sẽ ở lại lớp.
 • Học sinh vẫn xếp loại hạnh kiểm yếu và không hoàn thành tốt trong kỳ rèn luyện học sinh vẫn cần ở lại lớp.

Như vậy đối với các em học sinh lớp 8, 9, 11, 12, nếu điểm thi có 1 môn dưới 5 điểm vẫn chưa đủ yếu tố để xác định được học sinh có được lên lớp không. Vì xét lên lớp phụ thuộc vào điểm trung bình môn cũng như học lực như sau:

 • Nếu 1 môn dưới 5 điểm và học lực yếu thì sẽ ôn luyện và thi lại. Nếu thi lại không vượt qua điểm trung bình thì xét ở lại lớp
 • Nếu điểm thi 1 môn dưới 5 điểm, học lực trên mức trung bình thì vẫn được lên lớp.

Đối với các em học sinh lớp 6, 7, 10 xét theo thông tư 22/2021/TT-BGDĐT. Theo đó, có 2 trường hợp sẽ bị cho ở lại lớp hẳn là:

 • Nghỉ quá 45 ngày
 • Cả kết quả học tập và kết quả rèn luyện đều xếp loại chưa đạt.

>>> Tóm lại, việc học sinh có điểm 1 môn dưới 5 chưa đủ yếu tố để đánh giá là học sinh đó có được lên lớp hay không. Để xét lên lớp còn cần kết hợp nhiều tiêu chí khác.

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh THCS, THPT

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh THCS, THPT

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh THCS, THPT

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh THCS, THPT

Những điểm mới trong Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định đánh giá, xếp loại học lực học sinh THCS, THPT

2. Điểm trung bình môn dưới 5 có phải thi lại không?

Điểm trung bình môn bao nhiêu thì học sinh thi lại?

Đối với những lớp đang thực hiện chương trình 2006 là lớp 8 và lớp 11 (lớp 9 và lớp 12 đã kết thúc cấp học) sẽ căn cứ theo quy định tại Điều 16, Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, trong đó có nêu:

Những học sinh có xếp loại hạnh kiểm cả năm học từ trung bình trở lên nhưng học lực cả năm học xếp loại yếu sẽ được chọn một số môn học trong các môn có điểm trung bình cả năm học dưới 5,0 hoặc với những môn đánh giá bằng nhận xét chưa đạt để kiểm tra lại.

Khi có kết quả kiểm tra lại sẽ thay thế cho kết quả xếp loại cả năm học của môn học đó để tính lại điểm trung bình các môn cả năm học, từ đó xếp loại lại học lực.

Căn cứ theo quy định đó một số học sinh có điểm số nhiều môn dưới trung bình tuy nhiên nhà trường chỉ lựa chọn một số môn cho học sinh kiểm tra lại trong hè chứ không bắt buộc tất cả các môn dưới trung bình đều phải kiểm tra lại.

Đối với những học sinh học chương trình 2018 (lớp 6, lớp 7 và lớp 10) và thực hiện theo đánh giá, xếp loại của Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT thì có sự khác biệt như:

Học sinh chưa đạt ở môn nào sẽ kiểm tra lại ở môn đó và kết quả kiểm tra lại không đạt sẽ ở lại lớp sau để học vì tất cả cùng thực hiện 1 chương trình Giáo dục phổ thông.

Cùng với đó tại Điều 14, Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn như sau: “Đối với những học sinh chưa đủ điều kiện được lên lớp nhưng có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá từ mức Đạt trở lên, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Chưa đạt thì được đánh giá lại kết quả học tập các môn học được đánh giá mức Chưa đạt (đối với môn học đánh giá bằng nhận xét) và các môn học có điểm trung bình môn cả năm dưới 5,0 điểm (đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số)”.

Chính vì thế học sinh học chương trình 2018 và Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT sẽ cần phải kiểm tra lại trong hè những môn chưa đạt.

>>> Nếu các em học sinh chưa biết điểm từng môn hay điểm trung bình học kỳ, có thể tra cứu điểm trên website tại đây: Vnedu Tra Cứu Điểm

3. Cách tính điểm thi lại THCS và THPT

Đối với những học sinh ở bậc THCS, THPT cần phải thi lại khi có điểm trung bình tổng kết năm từ 3,4 xuống 2,0 nên sau khi thi lại nếu kết quả được cải thiện sẽ được tiếp tục lên lớp, ngược lại không đạt cần ở lại lớp. Cụ thể cách tính điểm thi lại THCS, THPT để biết có được lên lớp hay không, như sau:

– Trường hợp học sinh có điểm trung bình tổng kết các môn cả năm từ 5.0 trở lên, tuy nhiên cả hai môn Văn, Toán đều từ 4.9 đến 3.5 sẽ lựa chọn 1 trong 2 môn (Văn-Toán) để thi lại. Kết quả thi lại đạt 5,0 trở lên thì lên lớp, nếu không đạt sẽ ở lại.

– Trường hợp học sinh có điểm trung bình tổng kết các môn cả năm từ 4,9 trở xuống nhưng có môn Văn hoặc Toán trên 5, đồng thời các môn khác đều trên 3,5, như vậy học sinh sẽ phải chọn môn thi lại dưới 5,0 để kéo điểm trung bình các môn cả năm lên 5,0.

Đối với những học sinh xếp loại yếu về học lực sẽ được phép lựa chọn thi lại nhằm mục đích kéo các môn có điểm trung bình cả năm dưới 5,0 và đủ điều kiện lên lớp.

Điểm thi lại môn nào sẽ được dùng để thay cho điểm trung bình môn cả năm của môn đó và tính lại điểm trung bình các môn học cả năm. Sau khi tính lại tất cả những học sinh có điểm trung bình các môn cả năm đạt 5,0 trở lên sẽ được lên lớp.

Lưu ý để thi lại học sinh cần phải đăng ký môn thi cho nhà trường trước 7 ngày diễn ra kỳ thi lại.

➡️➡️ Xem thêm: Học sinh THCS, THPT điểm trung bình môn dưới 3,5 có phải thi lại không?

diem-trung-binh-mon-duoi-5-co-phai-thi-lai-khong2

Học sinh có điểm trung bình môn bao nhiêu thì thi lại?

4. Thi giữa kì dưới trung bình có sao không?

Kiểm tra giữa học kỳ hay cuối học kỳ sẽ giúp đánh giá quá trình học tập của học sinh, bởi vậy các đề kiểm tra học kỳ phần lớn sẽ có thời gian làm bài trong 45 – 60 phút như nhiều bài kiểm tra định ký khác.

Trong Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT  ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế quy định đánh giá, xếp loại học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông đã đưa ra quy định về việc này.

Học sinh cấp THCS và THPT sẽ có các loại bài kiểm tra như: Kiểm tra thường xuyên gồm: Kiểm tra miệng; kiểm tra viết dưới 1 tiết; kiểm tra thực hành dưới 1 tiết. Kiểm tra định kỳ sẽ bao gồm: Kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên; kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên; kiểm tra học kỳ.

Hệ số điểm các loại bài kiểm tra được tính như sau: Đối với các môn học đánh giá bằng cho điểm: Điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra viết và kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên tính hệ số 2, điểm kiểm tra học kỳ tính hệ số 3”.

Từ đó có thể thấy rằng những bài kiểm tra giữa học kỳ, cuối học kỳ chỉ quan trọng hơn các bài kiểm tra khác là điểm nhân hệ số 3, còn bài kiểm tra thường xuyên là điểm hệ số 1, các bài kiểm tra định còn lại là điểm hệ số 2.

Có nhiều trường hợp học sinh có điểm thi học kỳ cao nhưng các cột điểm còn lại thấp thì điểm học kỳ cũng không thể nào kéo điểm trung bình môn lên cao được.

Thi giữa kì dưới trung bình có sao không? Trên thực tế đa phần những bài thi giữa kỳ, thi học kỳ sẽ có mức điểm thấp hơn so với các điểm kiểm tra còn lại. Đối với học sinh cấp THCS và THPT còn nhiều bài kiểm tra nên nếu điểm thi giữa kỳ có mức điểm dưới trung bình sẽ  không gây tác động quá lớn đến kết quả học tập của cả năm học.

➡️➡️ Tìm hiểu Quy định đánh giá, xếp loại học lực học sinh cấp 1, 2, 3 mới nhất 2024

5. Điểm như thế nào thì ở lại lớp?

Ở lại lớp có sao không?

Căn cứ vào điều 15 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định học sinh có học lực cả năm đạt dưới mức trung bình sẽ phải ở lại lớp sau khi đã được tạo điều kiện thi lại. Cụ thể học sinh phạm một trong những quy định dưới đây sẽ bị xếp học lực dưới trung bình là ở lại lớp sau khi đã thi lại:

Đối với học sinh khối lớp 6, lớp 7 và lớp 10 được quy định theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT:

 • Học sinh có từ hai môn học đánh giá bằng nhận xét bị đánh giá mức chưa đạt;
 • Học sinh có dưới 6 môn đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; Có môn học ĐTBmcn dưới 3,5 điểm;

Đối với học sinh khối lớp 8 và lớp 11 (lớp 9 và lớp 12 đã kết thúc cấp học) theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT :

 • Học sinh có điểm trung bình các môn học cả năm dưới 5,0;
 • Học sinh có môn học bị điểm trung bình dưới 3,5;
 • Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét đều chưa đạt.

Theo điều 12 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT sẽ có 2 trường hợp học sinh ở lại lớp hẳn là khi nghỉ quá 45 ngày và cả kết quả học tập và kết quả rèn luyện đều xếp loại chưa đạt.

Như vậy có thể thấy quy định mới đã bỏ việc học sinh có điểm trung bình dưới 2,0 đạt loại kém phải ở lại lớp hẳn.

Dựa vào quy định Thông tư trên các trường hợp cụ thể kết quả tập xếp loại chưa đạt như:

 • Trong các môn Giáo dục thể chất; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Nội dung giáo dục của địa phương học sinh có từ 2 môn trở lên nhận xét xếp loại chưa đạt;
 • Học sinh có từ 07 (bảy) môn có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 5,0;

Với bất kỳ môn học nào đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số học sinh có điểm trung bình dưới 3,5, trừ những trường hợp ở lại hẳn nếu học sinh  chưa đạt sẽ được thi lại, nếu không đạt sẽ ở lại lớp.

Trên đây là toàn bộ thông tin giải đáp: Điểm trung bình môn dưới 5 có phải thi lại không? Để có thêm nhiều tin tức hữu ích khác về lĩnh vực Giáo dục bạn đọc hãy thường xuyên theo dõi chuyên mục này của chúng tôi nhé!

TIN NỔI BẬTxem thêm >>
Học sinh trượt mất loại khá, chỉ vì thiếu 0,1 điểm Điểm trung bình loại khá, giỏi nhưng có một một môn loại yếu, xếp loại thế nào? Có những trường hợp học sinh đạt loại Khá hoặc giỏi cả năm học, nhưng lại có 1 môn không đạt xếp loại đó. Vậy việc xếp loại sẽ được điều chỉnh như thế nào trong trường hợp này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quy định và cách […] cách đánh giá, xếp loại học lực học sinh cấp 1, 2, 3 Quy chế đánh giá, xếp loại học lực học sinh cấp 1, 2, 3 mới nhất 2024 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mới nhất vào ngày 20/7/2021 đã đem lại nhiều thay đổi đáng chú ý trong việc xếp loại học lực của học sinh. Thông tư này có hiệu lực từ năm học 2021-2022 và sẽ thay thế cho […] diem-thi-duoi-3.5-co-thi-lai-khong Học sinh THCS, THPT điểm trung bình môn dưới 3,5 có phải thi lại không? Điểm trung bình môn sẽ phản ánh chính xác quá trình học của học sinh, căn cứ vào đó giáo viên dễ dàng đánh giá xếp loại học lực, đồng thời quyết định học sinh có được lên lớp hay không, đặc biệt có những trường hợp cần thi lại […] 1 môn dưới 5 có lên lớp không Điểm 1 môn dưới 5 có được lên lớp không? Quy định xét lên lớp THCS, THPT 1 môn dưới 5 điểm có lên lớp không? Điểm trung bình môn dưới 5 có phải thi lại không? Đây là thắc mắc của nhiều các bậc phụ huynh và học sinh, đặc biệt nếu thi giữa kỳ dưới trung bình có sao không? Những lo lắng này sẽ […] cach-tinh-diem-trung-binh-mon Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT chính xác nhất Ở bậc THCS, THPT điểm số trung bình môn luôn là vấn đề được các bạn học sinh quan tâm bởi sẽ quyết định đến danh hiệu cuối năm, xem xét có đủ điều kiện lên lớp không, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách tính điểm. Dưới đây […]
TIN MỚIxem thêm >>
noi-quy-hoc-sinh-thcs 10 điều nội quy học sinh THCS là gì? Hình thức xử phạt học sinh không tuân thủ nội quy? Nội quy học sinh THCS là một bộ quy tắc được đặt ra để giúp các em học sinh trung học cơ sở (THCS) có một môi trường học tập và sống chuẩn mực. Nó bao gồm những quy định về hành vi, văn hóa và kỷ luật trong trường […] sơ yếu lý lịch học sinh thcs Hướng dẫn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch học sinh THCS Sơ yếu lý lịch học sinh THCS là giấy tờ quan trọng được tạo ra nhằm ghi lại các thông tin lý lịch của học sinh. Trong sơ yếu lý lịch THCS sẽ bao gồm rất nhiều các thông tin khác nhau nên học sinh cần phải điền đầy đủ […] giao-duc-stem-thcs Tổng hợp các sản phẩm Stem của học sinh THCS ở nhiều môn học khác nhau STEM là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ những lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, việc đào tạo và phát triển các kỹ năng STEM cho học sinh đã trở thành một xu hướng quan […] hoat-dong-chu-dao-cua-hoc-sinh-thcs Các hoạt động chủ đạo của học sinh THCS là gì? Hoạt động chủ đạo sẽ có vai trò quan trọng trong sự phát triển của cả trẻ em và người lớn, tuy nhiên ở mỗi lứa tuổi sẽ có hoạt động chủ đạo khác nhau. Vậy hoạt động chủ đạo của học sinh THCS là gì? Bạn đọc hãy cùng […] giao-duc-gioi-tinh-cho-hoc-sinh-thcs1 Tầm quan trọng của Giáo dục giới tính cho học sinh THCS Giáo dục giới tính cho học sinh THCS là một chủ đề nhạy cảm và quan trọng trong việc giáo dục học sinh. Trong giai đoạn tuổi dậy thì, học sinh bắt đầu có những sự thay đổi về cơ thể và tâm lý, đồng thời cũng phải đối mặt […]