Tra cứu điểm, kết quả học tập các cấp 1, 2, 3 trên toàn quốc

MENU Tra cứu điểm Vnedu Tra Cứu Điểm chuẩn Đại học Tra cứu Điểm thi THPT Quốc gia

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT chính xác nhất

Ở bậc THCS, THPT điểm số trung bình môn luôn là vấn đề được các bạn học sinh quan tâm bởi sẽ quyết định đến danh hiệu cuối năm, xem xét có đủ điều kiện lên lớp không, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách tính điểm. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1, 2 và cả năm đối với học sinh THCS, THPT để từ đó theo dõi được học lực của bản thân.

1. Điểm trung bình môn là gì? 

Điểm trung bình môn là điểm số đánh giá khách quan, đồng thời phản ánh được quá trình học tập hiệu quả của học sinh. Từ điểm số cũng giúp đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên và xem khả năng hiểu bài giảng, ghi nhớ và áp dụng từ lý thuyết vào bài tập…

Có rất nhiều lý do cần tính điểm trung bình môn như:

 • Từ điểm trung bình môn phản ánh việc tiếp thu kiến thức của học sinh qua các bài kiểm tra thường xuyên trên lớp, bài thi định kỳ cuối năm. Như vậy giáo viên đánh giá được khả năng hiểu bài của mỗi học sinh.
 • Điểm trung bình môn là điểm số tổng hợp của nhiều bài kiểm tra như: Điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và điểm kiểm tra học kỳ của các môn tổng hợp lại.
 • Giáo viên căn cứ vào điểm trung bình môn hoặc điểm tổng kết đánh giá mức độ và năng lực học tập của học sinh.
 • Với bậc THPT điểm trung bình môn được nhiều học sinh sử dụng vào việc xét tuyển Đại học với các phương thức phù hợp.

2. Những quy định cần biết khi tính điểm trung bình môn

Theo Thông tư 22/2021/TT-BGDT, từ năm học 2021 – 2022 sẽ áp dụng cách tính điểm, hạnh kiểm đối với học sinh lớp 6. Năm 2022 – 2023 sẽ áp dụng tiếp cho lớp 7 và lớp 10. Năm học 2024 – 2025 trở đi áp dụng với tất cả các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tiếp tục áp dụng theo thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT.

Việc nhận xét sau mỗi tiết dạy và đánh giá định kỳ sau mỗi học kỳ sẽ giúp đánh giá kết quả học tập hoàn thành của học sinh. Các bài kiểm tra, đánh giá định kỳ sẽ bao gồm những bài kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ. Thường các bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, bài thực hành, tự luận, nghiên cứu. Thời gian làm bài kiểm tra và đánh giá định kỳ bằng hình thức trắc nghiệm từ 40 – 90 phút hoặc 120 phút tùy theo từng môn học.

Các câu hỏi của đề kiểm tra sẽ được xây dựng trên cơ sở ma trận, đồng thời cần phải đáp ứng yêu cầu của các môn học, hoạt động Giáo dục được quy định trong Chương trình Giáo dục phổ thông do Bộ ban hành.

Giáo viên sẽ có hướng dẫn và đưa ra tiêu chuẩn đánh giá trước khi học sinh thực hiện đối với các bài thực hành, dự án học tập.

3. Tìm hiểu hệ số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ

Trước khi tìm hiểu công thức tính trung bình môn bạn đọc cần nắm rõ các định nghĩa bao gồm:

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên

Quá trình dạy học và giáo dục sẽ theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua hỏi – đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập.

 • Đối với những môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học: 2 ĐĐGtx.
 • Đối với những môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học: 3 ĐĐGtx.
 • Đối với những môn học có từ trên 70 tiết/năm học: 4 ĐĐGtx.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Đánh giá kết quả học tập định kỳ sẽ được thực hiện sau mỗi giai đoạn giáo dục, bao gồm: Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ bằng những bài kiểm tra trên giấy, bài thực hành. Thời gian làm bài kiểm tra đánh giá định kỳ từ 40 – 90 phút, nhiều nhất là 120 phút.

Ở mỗi học kì, một môn học có 01 (một) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck, trong đó:

 • Điểm những bài kiểm tra đánh giá là nguyên nguyên hoặc số thập phân sẽ được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn số.
 • Đối với những học sinh chưa đủ số điểm các bài kiểm tra đánh giá, nếu có lý do chính đáng sẽ được kiểm tra hoặc đánh giá bù bài kiểm tra với mức độ kiến thức và kỹ năng tương đương. Trong từng học kỳ hoặc cuối năm học việc kiểm tra đánh giá bù sẽ được hoàn thành.
 • Đối với những học sinh không có đủ số điểm kiểm tra đánh giá, nếu không có lý do chính đáng hoặc có lý do chính đáng nhưng không tham gia kiểm tra bù thì sẽ nhận điểm 0 vào các bài kiểm tra, đánh giá còn thiếu.

Lưu ý về hệ số kiểm tra đánh giá 

 • Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): Được tính theo hệ số 1.
 • Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ (viết tắt là ĐĐGgk): Được tính theo hệ số 2.
 • Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kỳ (viết tắt là ĐĐGck): Được tính theo hệ số 3.

4. Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT

Nếu chưa biết điểm các môn học của mình, các em có thể tra cứu điểm trên vnedu, xem điểm thi, điểm trung bình các môn trên nền tảng này và tự tính lại điểm trung bình môn của mình xem có đúng không nhé!

Dưới đây là cách tính điểm trung bình môn các học kỳ 1, 2 và cả năm dành cho học sinh THCS, THPT:

a. Cách tính điểm trung bình môn học kỳ I

Cách tính điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) là điểm trung bình cộng của điểm các bài kiểm tra thường xuyên (KTtx), kiểm tra định kỳ (KTdk) và kiểm tra học kỳ (KThk). Trong đó:

– Những bài kiểm tra thường xuyên gồm những bài kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành 15 phút, kiểm tra viết 15 phút.

– Những bài kiểm tra định kỳ gồm các bài kiểm tra 1 tiết (45 phút) trở lên.

Theo thông tư 22/2021/TT – BGDĐT, điểm trung bình môn học kỳ I được tính theo công thức sau:

cach-tinh-diem-trung-binh-mon-hoc-ky-1-1

Công thức tính điểm trung bình môn học kỳ I

Trong đó:

 • TĐĐGtx: Tổng điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên của môn học trong từng học kỳ (gồm điểm kiểm tra miệng và 15 phút).
 • ĐĐGgk: Điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ của môn học trong từng học kỳ.
 • ĐĐGck: Điểm kiểm tra đánh giá cuối kỳ của môn học trong từng học kỳ.
 • SĐĐGtx: Tổng điểm đánh giá thường xuyên

b. Cách tính điểm trung bình môn học kỳ II

Cách tính điểm trung bình môn học kỳ II sẽ được tính tương tự như điểm trung bình môn học kỳ 1. Như vậy điểm trung bình môn học học kỳ II được tính là điểm trung bình cộng của điểm đánh giá thường xuyên cộng điểm đánh giá giữa kỳ nhân 2 cộng điểm đánh giá cuối kỳ nhân 3. Con số này được chia với số điểm đánh giá thường xuyên cộng 5.

c. Cách tính điểm trung bình môn cả năm

Sau khi có được trung bình môn học kỳ I và học kỳ II muốn tính điểm trung bình cả năm sẽ căn cứ theo công thức dưới đây:

cach-tinh-diem-trung-binh-mon-hoc-ky-1-1

Công thức tính điểm trung bình môn cả năm

Trong đó:

 • ĐTBmhk1 = Điểm trung bình môn học kỳ I (tính theo hệ số 1).
 • ĐTBmhk2 = Điểm trung bình môn học kỳ II (tính theo hệ số 2).

5. Phân loại học lực học sinh theo điểm trung bình môn

Ngày 20/7/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, theo đó việc xếp loại học lực của học sinh các lớp có sự thay đổi.

Thông tư 22 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2021 và thực hiện theo lộ trình:

– Từ năm học 2021 – 2022 đối với học sinh lớp 6.

– Từ năm học 2022 – 2023 đối với học sinh lớp 7 và lớp 10.

– Từ năm học 2023 – 2024 đối với học sinh lớp 8 và lớp 11.

– Từ năm học 2024 – 2025 đối với học sinh lớp 9 và lớp 12.

Theo đó, việc xếp loại học lực của các em học sinh lớp 6, 9, 10 được đánh giá dựa trên thông tư 22 với 4 mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

Học sinh lớp 8, 11, 9 và 12, vẫn áp dụng thông tư 26 với 5 mức xếp loại học lực là: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém. Cụ thể như sau:

Đối với học lực học sinh ở mức Yếu và Kém học sinh sẽ phải ở lại lớp, tham gia học và kiểm tra lại để cải thiện điểm số, nếu đủ điều kiện năng lực học tập thuộc mức đạt sẽ được lên lớp.

Ngoài ra nếu học sinh có duy nhất một môn học thấp hơn so với mức quy định cho một xếp loại học lực nào đó và bị xếp xuống thấp sẽ được điều chỉnh, cụ thể như sau:

– Trường hợp học sinh có điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt xếp loại giỏi nhưng có kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại trung bình, như vậy học sinh đó sẽ được điều chỉnh để xếp loại khá.

– Trường hợp học sinh có điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt xếp loại giỏi nhưng có kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại yếu, như vậy học sinh đó sẽ được điều chỉnh để xếp loại trung bình.

– Trường hợp học sinh có điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt xếp loại khá nhưng có kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại yếu, như vậy học sinh đó sẽ được điều chỉnh để xếp loại trung bình.

– Trường hợp học sinh có điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt xếp loại khá nhưng có kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại kém, như vậy học sinh đó sẽ được điều chỉnh để xếp loại yếu.

>>>Xem thêm: Quy định đánh giá, xếp loại học lực học sinh cấp 1, 2, 3 mới nhất 2024

cach-tinh-diem-trung-binh-mon3

Điểm trung bình môn có tác động trực tiếp đến xếp loại học lực

6. Lưu ý khi tính điểm trung bình môn của học sinh THCS, THPT

Căn cứ theo Quy chế đánh giá, xếp loại học lực học sinh nên khi tính điểm môn cần lưu ý một số điểm như:

– Điểm trung bình môn học kỳ I, II và điểm trung bình môn cả năm bắt buộc phải là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi đã tiến hành làm tròn.

– Trong mỗi học kỳ với từng môn học sẽ bao gồm: Số điểm đánh giá thường xuyên (ĐĐGtx), điểm đánh giá giữa kỳ và điểm đánh giá cuối kỳ của học sinh bao gồm cả những hoạt động giáo dục.

Kiểm tra, đánh giá định kì: Trong mỗi học kỳ, một môn học có 01 điểm đánh giá giữa kỳ và 01 điểm đánh giá cuối kỳ.

Trên đây là những thông tin hướng dẫn cách tính điểm trung bình học kỳ I, học kỳ II, cả năm của học sinh THCS, THPT nhanh và chính xác nhất. Hy vọng bạn đã biết cách tính điểm trung bình để biết được năng lực bản thân đang ở đâu và cải thiện tốt hơn.

Chúc bạn luôn học tập tốt và đạt điểm trung bình cao.

TIN NỔI BẬTxem thêm >>
Đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 (đầy đủ 24 mã đề) Đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 sẽ được các thầy cô giải nhanh nhất ngay sau khi các em vừa kết thúc bài thi môn Anh và đây cũng là môn thi cuối cùng. Đề thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ […] đáp án môn gdcd thpt 2024 Đáp án môn Giáo Dục Công Dân THPT 2024 (tất cả 24 mã đề) Đáp án môn Giáo dục công dân (GDCD) THPT 2024 tất cả các mã đề, cùng chúng tôi update đáp án môn GDCD 2024 trong bài viết dưới đây. Ngày 27/6, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia trên toàn quốc sẽ hoàn tất các bài thi thuộc […] đáp án môn vật lý thpt 2024 Đáp án môn Vật lý Kỳ thi THPT Quốc gia 2024 (tất cả 24 Mã đề) Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT Quốc gia 2024 Full tất cả 24 mã đề được xáo trộn từ 4 đề thi Vật Lý gốc. Theo quy định của Bộ Giáo dục, mỗi một phòng thi sẽ có 24 mã đề với các đáp án […] đáp án môn sử thpt 2024 Đáp án môn Lịch Sử kỳ thi THPT Quốc gia 2024 (đầy đủ 24 mã đề) Đáp án môn Lịch Sử Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024 tất cả các mã đề, Bấm F5 để cập nhật đáp án đề thi Lịch Sử được các thầy cô giải chi tiết. Theo lịch thi đã công bố của Bộ Giáo Dục, 28/6 là ngày thi tốt […] đáp án môn địa lý thpt 2024 Đáp án môn Địa lý THPT 2024 (tất cả 24 mã đề) Đáp án đề thi môn Địa lý trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024 sẽ được cập nhật mới nhất tại đây, thầy cô sẽ giải và cập nhật đáp án môn Địa 2024 liên tục, các thí sinh hãy bấm F5 để load tại trang cập nhật dữ […]
TIN MỚIxem thêm >>
đáp án môn sinh thpt 2024 Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2024 (đầy đủ 24 Mã đề) Đáp án môn Sinh kỳ thi THPT Quốc gia 2024 sẽ được các thầy cô giải nhanh nhất ngay sau khi các em vừa kết thúc bài thi môn Sinh. Đề thi môn Sinh năm 2024 bao gồm 24 mã đề với các câu hỏi được xáo trộn và đảo […] đáp án môn hóa kỳ thi thpt quốc gia 2024 Đáp án môn Hóa Học kỳ thi THPT Quốc gia 2024 (đầy đủ 24 mã đề) Sáng ngày 28/6, thí sinh cả nước dự thi môn Hóa học đây là môn thi thứ 2 trong tổ hợp khoa học tự nhiên – kỳ thi THPT quốc gia 2024. Ngay sau đó đáp án môn Hóa 24 mã đề sẽ được các thầy cô giải đáp nhanh […] đáp an môn toán thpt quốc gia 2024 Đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2024 full 24 mã đề Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 full 24 mã đề sẽ được tracuudiem.me cập nhật nhanh nhất trong bài viết dưới đây để thí sinh và phụ huynh tham khảo. Gợi ý Đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2024 […] đè thi môn văn thpt quốc gia 2024 Đề thi và Lời giải môn Văn kì thi THPT Quốc gia 2024 Chính Thức Đáp án đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2024 chính thức của Bộ Giáo dục Đào tạo được tracuudiem.me cập nhật nhanh và đầy đủ nhất. Mời quý bạn đọc tham khảo! Sáng nay, ngày 27/6/2024 hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn, […] trường Đại học nhận xét tuyển học bạ trong tháng 6/2024 Danh sách 21 trường Đại học xét tuyển học bạ trong tháng 6/2024 Danh sách các trường Đại học xét tuyển học bạ trong tháng 6/2024 cùng điều kiện và mốc thời gian xét tuyển, các thí sinh quan tâm đến xét tuyển học bạ cần lưu ý để tránh ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển. Tên trường Điều kiện xét tuyển […] Điểm đánh giá năng lực 2024 Cập nhật Danh sách 118 trường đại học công bố điểm sàn đánh giá năng lực 2024 Tính đến ngày 29/5/2024 đã có 118 trường đại học trên cả nước thông báo mức điểm sàn xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực do đại học Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Trong đó, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại […] cac-cuoc-thi-tren-mang-danh-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-thcs-thpt1 Các cuộc thi trên mạng cho học sinh cấp: Tiểu học, THCS, THPT Tham gia những cuộc thi qua mang sẽ là cơ hội để học sinh trải nghiệm, giao lưu học hỏi và thể hiện khả năng của bản thân, đồng thời nâng cao thành tích học tập và rèn luyện. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các cuộc thi trên […] cuoc-thi-tieng-anh-cho-hoc-sinh2 Các cuộc thi Tiếng anh cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT Tiếng anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến hiện nay, đồng thời cũng giúp mở ra nhiều cơ hội trong tương lai của học sinh sau này. Để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ này học sinh nên tích cực học và tham gia các cuộc thi Tiếng […] kho-khan-trong-hoc-tap-cua-hoc-sinh-thcs Biện pháp giải quyết những khó khăn trong học tập của học sinh THCS Khi bước vào bậc THCS học sinh sẽ có những thay đổi về môi trường học, chương trình học nên sẽ dẫn đến các thay đổi về tâm lý. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những khó khăn trong học tập, giao tiếp của học sinh THCS và biện […] dinh-huong-nghe-nghiep-cho-hoc-sinh-thcs Các phương pháp định hướng, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS Định hướng, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh THCS là một trong những vấn đề được nhiều các bậc phụ huynh quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu tầm quan trọng và các phương pháp định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS phổ biến ở bài viết dưới đây. […] trang-web-danh-cho-hoc-sinh-thcs Top các trang web học tập dành cho học sinh THCS miễn phí, uy tín Ngày nay nhu cầu học online miễn phí ngày càng gia tăng, đồng thời sự ra đời của các trang web học tập trở thành trợ thủ đắc lực cho quá trình học tập của nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh THCS. Bài viết dưới đây sẽ chia […] giao-duc-gioi-tinh-cho-hoc-sinh-thcs1 Tầm quan trọng của Giáo dục giới tính cho học sinh THCS Giáo dục giới tính cho học sinh THCS là một chủ đề nhạy cảm và quan trọng trong việc giáo dục học sinh. Trong giai đoạn tuổi dậy thì, học sinh bắt đầu có những sự thay đổi về cơ thể và tâm lý, đồng thời cũng phải đối mặt […] hoat-dong-chu-dao-cua-hoc-sinh-thcs Các hoạt động chủ đạo của học sinh THCS là gì? Hoạt động chủ đạo sẽ có vai trò quan trọng trong sự phát triển của cả trẻ em và người lớn, tuy nhiên ở mỗi lứa tuổi sẽ có hoạt động chủ đạo khác nhau. Vậy hoạt động chủ đạo của học sinh THCS là gì? Bạn đọc hãy cùng […] giao-duc-stem-thcs Tổng hợp các sản phẩm Stem của học sinh THCS ở nhiều môn học khác nhau STEM là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ những lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, việc đào tạo và phát triển các kỹ năng STEM cho học sinh đã trở thành một xu hướng quan […] sơ yếu lý lịch học sinh thcs Hướng dẫn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch học sinh THCS Sơ yếu lý lịch học sinh THCS là giấy tờ quan trọng được tạo ra nhằm ghi lại các thông tin lý lịch của học sinh. Trong sơ yếu lý lịch THCS sẽ bao gồm rất nhiều các thông tin khác nhau nên học sinh cần phải điền đầy đủ […]