Tra cứu điểm, kết quả học tập các cấp 1, 2, 3 trên toàn quốc

MENU Tra cứu điểm Vnedu Tra Cứu Điểm chuẩn Đại học Tra cứu Điểm thi THPT Quốc gia

Điểm trung bình loại khá, giỏi nhưng có một một môn loại yếu, xếp loại thế nào?

Có những trường hợp học sinh đạt loại Khá hoặc giỏi cả năm học, nhưng lại có 1 môn không đạt xếp loại đó. Vậy việc xếp loại sẽ được điều chỉnh như thế nào trong trường hợp này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quy định và cách tính toán điểm theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐ.

1. Điều kiện xếp loại học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, kém

1. Học sinh giỏi

– Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

– Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại đạt.

2. Học sinh khá

– Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

– Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại đạt.

Học sinh trượt mất loại khá, chỉ vì thiếu 0,1 điểm

Học sinh trượt mất loại khá, chỉ vì  điểm môn Sinh học ở mức 4,9 thiếu 0,1 điểm

3. Học sinh trung bình

– Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 5,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;

– Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại đạt.

4. Loại yếu

Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

5. Loại kém

Các trường hợp còn lại.

2. Điểm trung bình loại khá, giỏi nhưng có một một môn không đạt, xếp loại thế nào?

Trong trường hợp học sinh có điểm trung bình loại khá, giỏi nhưng lại có một môn không đạt, học lực sẽ bị xếp thấp xuống và được điều chỉnh như sau:

  • Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại giỏi nhưng do có 1 môn duy nhất bị loại trung bình, học lực sẽ được điều chỉnh xuống loại khá.
  • Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại giỏi nhưng do có 1 môn duy nhất bị loại yếu, học lực sẽ được điều chỉnh xuống loại trung bình.
  • Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại khá nhưng do có 1 môn duy nhất bị loại trung bình, học lực sẽ được điều chỉnh xuống loại trung bình.
  • Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại khá nhưng do có 1 môn duy nhất bị loại kém, học lực sẽ được điều chỉnh xuống loại yếu.

Ví dụ: Học sinh A có điểm trung bình cả năm là 7,5 và điểm trung bình môn Toán là 6,0. Theo quy định, học sinh A sẽ được xếp loại khá vì đạt điềm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên. Tuy nhiên, do điểm trung bình môn Toán không đạt yêu cầu là 6,5, học sinh A sẽ được điều chỉnh xếp loại trung bình.

mất loại giỏi chỉ vì thiếu 0,1 điểm

Học sinh trường chuyên thiếu 0,1 điểm ở môn Toán, trượt mất danh hiệu học sinh giỏi

3. Căn cứ và cách tính toán điểm trung bình môn

Căn cứ cho quy định về tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học như trên là Khoản 2, Khoản 4, Khoản 6 Điều 13 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐ.

Để tính toán điểm trung bình, ta sẽ dựa vào tổng số điểm của các môn học và số lượng môn học để tính ra điểm trung bình cả năm. Cụ thể, công thức tính toán điểm trung bình cả năm như sau:

Điểm trung bình cả năm = (Tổng số điểm các môn học / Số lượng môn học) * 10

Ví dụ: Học sinh B có kết quả học tập cả năm như sau:

MÔN HỌC ĐIỂM
Toán 8.5
Ngữ Văn 7.0
Ngoại ngữ 6.5
Lịch sử 9.0
Địa lý 8.0
Vật Lý 7.5
Hóa học 8.5
Sinh học 9.0
Tin Học 8.5
Giáo dục Công dân 8.0

Số môn học: 10

Tổng số điểm các môn học: 79 Điểm trung bình cả năm = (79/10) * 10 = 7,9

Vì điểm trung bình cả năm của học sinh B là 7,9 và đạt mức từ 6,5 trở lên, nên học sinh B sẽ được xếp loại khá.

Nếu các em chưa nắm được điểm thi, và kết quả học tập các môn học của mình thì có thể tra điểm tại đây: TRA CỨU ĐIỂM!

4. Kết quả một môn học có ảnh hưởng thế nào đến kết quả cả năm học?

Từ năm học 2024-2025 việc xếp loại hạnh kiểm, học lực của học sinh tất cả các lớp thuộc khối THCS và THPT được áp dụng theo thông tư mới nhất số 22/2021/TT-BGDĐT.

Theo đó việc xếp loại học lực Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém sẽ bỏ và thay đổi thành 4 mức Tốt, Khá, Đạt và Chưa Đạt.

Điểm trung bình của từng môn học dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì.

Điểm trung bình từng học kỳ 1, 2 là thước đo cho điểm trung bình cả năm. Kết quả từng kỳ và cả năm học được đánh giá theo 4 mức sau: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

a) Mức Tốt:

– Tất cả các môn học đánh giá bằng mức Đạt.

– Tất cả các môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

b) Mức Khá:

– Tất cả các môn học đánh giá mức Đạt.

– Tất cả các môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

c) Mức Đạt:

– Có nhiều nhất 01 (một) được đánh giá mức Chưa đạt.

– Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

d) Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Trong đó:

  • Điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk)
  • Điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn)

Điểm trung bình là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học. Nếu học sinh có điểm trung bình loại khá, giỏi nhưng lại có một môn không đạt, quy định sẽ được điều chỉnh và học lực của học sinh sẽ bị xếp thấp xuống.

Vì vậy, để đạt được điểm trung bình loại khá, giỏi, học sinh cần cố gắng học tập tốt và đạt kết quả tốt trong tất cả các môn học. Điều này sẽ giúp học sinh có cơ hội được xếp loại cao hơn và có một năm học thành công.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về quy định và cách tính toán điểm trung bình loại khá theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐ.

Tuy nhiên, từ năm 2024-2025 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT được áp dụng theo thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT. Và sẽ bỏ 5 mức xếp loại học lực xếp loại học lực Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém thay bằng 4 mức Tốt, Khá, Đạt và Chưa Đạt.

Hãy thường xuyên truy cập website để nắm được thông tin mới nhất liên quan đến học sinh các cấp, các quy định, thông tư mới ban hành nhé! Chúc các bạn học sinh luôn đạt được kết quả tốt trong học tập!

TIN NỔI BẬTxem thêm >>
trường Đại học nhận xét tuyển học bạ trong tháng 6/2024 Danh sách 21 trường Đại học xét tuyển học bạ trong tháng 6/2024 Danh sách các trường Đại học xét tuyển học bạ trong tháng 6/2024 cùng điều kiện và mốc thời gian xét tuyển, các thí sinh quan tâm đến xét tuyển học bạ cần lưu ý để tránh ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển. Tên trường Điều kiện xét tuyển […] Điểm đánh giá năng lực 2024 Cập nhật Danh sách 118 trường đại học công bố điểm sàn đánh giá năng lực 2024 Tính đến ngày 29/5/2024 đã có 118 trường đại học trên cả nước thông báo mức điểm sàn xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực do đại học Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Trong đó, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại […] cac-cuoc-thi-tren-mang-danh-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-thcs-thpt1 Các cuộc thi trên mạng cho học sinh cấp: Tiểu học, THCS, THPT Tham gia những cuộc thi qua mang sẽ là cơ hội để học sinh trải nghiệm, giao lưu học hỏi và thể hiện khả năng của bản thân, đồng thời nâng cao thành tích học tập và rèn luyện. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các cuộc thi trên […] cuoc-thi-tieng-anh-cho-hoc-sinh2 Các cuộc thi Tiếng anh cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT Tiếng anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến hiện nay, đồng thời cũng giúp mở ra nhiều cơ hội trong tương lai của học sinh sau này. Để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ này học sinh nên tích cực học và tham gia các cuộc thi Tiếng […] kho-khan-trong-hoc-tap-cua-hoc-sinh-thcs Biện pháp giải quyết những khó khăn trong học tập của học sinh THCS Khi bước vào bậc THCS học sinh sẽ có những thay đổi về môi trường học, chương trình học nên sẽ dẫn đến các thay đổi về tâm lý. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những khó khăn trong học tập, giao tiếp của học sinh THCS và biện […]
TIN MỚIxem thêm >>
dinh-huong-nghe-nghiep-cho-hoc-sinh-thcs Các phương pháp định hướng, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS Định hướng, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh THCS là một trong những vấn đề được nhiều các bậc phụ huynh quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu tầm quan trọng và các phương pháp định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS phổ biến ở bài viết dưới đây. […] trang-web-danh-cho-hoc-sinh-thcs Top các trang web học tập dành cho học sinh THCS miễn phí, uy tín Ngày nay nhu cầu học online miễn phí ngày càng gia tăng, đồng thời sự ra đời của các trang web học tập trở thành trợ thủ đắc lực cho quá trình học tập của nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh THCS. Bài viết dưới đây sẽ chia […] giao-duc-gioi-tinh-cho-hoc-sinh-thcs1 Tầm quan trọng của Giáo dục giới tính cho học sinh THCS Giáo dục giới tính cho học sinh THCS là một chủ đề nhạy cảm và quan trọng trong việc giáo dục học sinh. Trong giai đoạn tuổi dậy thì, học sinh bắt đầu có những sự thay đổi về cơ thể và tâm lý, đồng thời cũng phải đối mặt […] hoat-dong-chu-dao-cua-hoc-sinh-thcs Các hoạt động chủ đạo của học sinh THCS là gì? Hoạt động chủ đạo sẽ có vai trò quan trọng trong sự phát triển của cả trẻ em và người lớn, tuy nhiên ở mỗi lứa tuổi sẽ có hoạt động chủ đạo khác nhau. Vậy hoạt động chủ đạo của học sinh THCS là gì? Bạn đọc hãy cùng […] giao-duc-stem-thcs Tổng hợp các sản phẩm Stem của học sinh THCS ở nhiều môn học khác nhau STEM là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ những lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, việc đào tạo và phát triển các kỹ năng STEM cho học sinh đã trở thành một xu hướng quan […] sơ yếu lý lịch học sinh thcs Hướng dẫn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch học sinh THCS Sơ yếu lý lịch học sinh THCS là giấy tờ quan trọng được tạo ra nhằm ghi lại các thông tin lý lịch của học sinh. Trong sơ yếu lý lịch THCS sẽ bao gồm rất nhiều các thông tin khác nhau nên học sinh cần phải điền đầy đủ […] noi-quy-hoc-sinh-thcs 10 điều nội quy học sinh THCS là gì? Hình thức xử phạt học sinh không tuân thủ nội quy? Nội quy học sinh THCS là một bộ quy tắc được đặt ra để giúp các em học sinh trung học cơ sở (THCS) có một môi trường học tập và sống chuẩn mực. Nó bao gồm những quy định về hành vi, văn hóa và kỷ luật trong trường […] cach-tinh-diem-trung-binh-mon Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT chính xác nhất Ở bậc THCS, THPT điểm số trung bình môn luôn là vấn đề được các bạn học sinh quan tâm bởi sẽ quyết định đến danh hiệu cuối năm, xem xét có đủ điều kiện lên lớp không, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách tính điểm. Dưới đây […] 1 môn dưới 5 có lên lớp không Điểm 1 môn dưới 5 có được lên lớp không? Quy định xét lên lớp THCS, THPT 1 môn dưới 5 điểm có lên lớp không? Điểm trung bình môn dưới 5 có phải thi lại không? Đây là thắc mắc của nhiều các bậc phụ huynh và học sinh, đặc biệt nếu thi giữa kỳ dưới trung bình có sao không? Những lo lắng này sẽ […] diem-thi-duoi-3.5-co-thi-lai-khong Học sinh THCS, THPT điểm trung bình môn dưới 3,5 có phải thi lại không? Điểm trung bình môn sẽ phản ánh chính xác quá trình học của học sinh, căn cứ vào đó giáo viên dễ dàng đánh giá xếp loại học lực, đồng thời quyết định học sinh có được lên lớp hay không, đặc biệt có những trường hợp cần thi lại […] cách đánh giá, xếp loại học lực học sinh cấp 1, 2, 3 Quy chế đánh giá, xếp loại học lực học sinh cấp 1, 2, 3 mới nhất 2024 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mới nhất vào ngày 20/7/2021 đã đem lại nhiều thay đổi đáng chú ý trong việc xếp loại học lực của học sinh. Thông tư này có hiệu lực từ năm học 2021-2022 và sẽ thay thế cho […] Học sinh trượt mất loại khá, chỉ vì thiếu 0,1 điểm Điểm trung bình loại khá, giỏi nhưng có một một môn loại yếu, xếp loại thế nào? Có những trường hợp học sinh đạt loại Khá hoặc giỏi cả năm học, nhưng lại có 1 môn không đạt xếp loại đó. Vậy việc xếp loại sẽ được điều chỉnh như thế nào trong trường hợp này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quy định và cách […]